Kvinder fra Mellemøsten hører om demokrati

På fredag den 18. juni får et par og tyve kvinder af anden etnisk herkomst lejlighed til at høre om og diskutere bl.a. hverdagsdemokrati og demokratiske valg. Der er fuldt hus og ovenikøbet forventning om et lille frafald.

Oplægsholderne er Aida Ammary, Anna Ockelmann og Soma Mayel, som alle er kandidater til Folketinget og stiller op for hhv. Ø, SF og B.

Når man er vokset op i Mellemøsten er demokrati et abstrakt begreb, men de 3 kvinder vil koble til situationer fra en hverdag i Danmark: hvordan får man indflydelse på daginstitutionen og lejerforeningen, hvad er repræsentativt demokrati og hvordan fungerer det, hvilke temaer vil være aktuelle ved de kommende regions- og kommunalvalg. Og så vil alt det blive diskuteret, som kvinderne selv har undret sig over og bringer frem på mødet.

Tanken er at bibringe kvinderne viden om demokrati, lyst til at tage aktivt del i samfundet og mod til at stille spørgsmål til politikerne i en kommende valgkamp og ikke mindst træffe egne valg på et bevidst grundlag. Vi forventer at holde endnu et møde senere – formentlig for alle køn – inden Byrådet forhåbentlig arrangerer et vælgermøde for gruppen.

Gitte Skouby og jeg har taget initiativ til mødet og det er støttet af Frivilligcenter Helsinge og Ascent – Flygtninge hjælper Flygtninge. Desuden har vi søgt en pulje fra region Hovedstaden til fremme af deltagelse for grupper, hvis valgdeltagelse ligger under gennemsnittet. Hvis vi får afslag, håber vi på at Enhedslisten Gribskovs nye kasserer er til at tale med.

Birgit Sørensen