Velkommen til Sinem Demir Nordsjællands nye Folketingskandidat

På vores medlemsmøde 6. juni havde vi besøg af vores nye dygtige folketingskandidat Sinem Demir, hvor vi også slår et slag for at stoppe tilbage sendelser af syriske flygtning. VI HAR PLADS!

Sinem Demir:

Jeg er 29 år, kvinde, faglig, international og blev nummer 12 i urafstemningen.
Derfor vil jeg gerne stille mig til rådighed som kandidat i Nordsjællands kredsen.

Jeg er tjener og tillidsrepræsentant, men er i øjeblikket konfliktramt grundet en arbejdskonflikt mellem 3F og min nu tidligere arbejdsplads, Jensens Bøfhus. Jeg har været, og er stadig aktiv og markant ift. konflikten. Udover mit faglige arbejde som tjener og tillidsrepræsentant, er jeg medlem af 3F Københavns bestyrelse, og har siden 2018 været ansat hver sommer til at være hovedkoordinatorer på Jobpatruljen i Region Hovedstaden. Altså har jeg siden 2018 også kørt rundt i de Nordsjællandske byer for at møde unge på deres arbejdspladser, og haft et samarbejde med flere af de lokale 3F-afdelinger, samt Metalskolen i Jørlunde. Mit faglige arbejde igennem årene har derfor ikke været en fin konsulentstilling i fagbevægelsen, men ude blandt andre arbejdere i alle aldersgrupper.

Jeg er medlem af Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, hvor jeg bl.a. har været med til at sikre, at rådighedsbeløbet for socialt udsatte er blevet hævet, og fremover vil reguleres automatisk og følge udviklingen. Og også sat fokus på kommunens samarbejde med Intervare A/S, som er moderselskab til Nemlig.com, hvor vi har et medlemsforslag om samarbejdets ophør. Hvilket har betydet at Overborgmesteren har været nødt til at udtale sig til pressen om det. Udover viden på de politiske områder i de udvalg jeg sidder i, har jeg også en god forståelse for hvordan både EU-lovgivning og lovgivning fra Folketinget påvirker det kommunale arbejde.
Blandt meget andet, er jeg Hovedbestyrelsens kontaktperson til både vores Europapolitiske Udvalg og Internationale Udvalg, og derudover medlem af European Left’s Executive Board.
Jeg har været meget aktiv i spørgsmålet om øen Egholm, Amager Fælled og Lynetteholmen, og har været god til at formidle vores modstand mod naturødelæggelse og bilforøgelse, og sammenkoble det til klassekamp, til personer som ellers ikke har så stor viden omkring det grønne område.

Jeg var kandidat til Folketingsvalget i 2019 som Nordjylland 2, og trods det at jeg var nyopstillet i kredsen og 2’er, var jeg den af vores nordjyske kandidater der fik flest stemmer. Jeg ved derfor hvor meget det kræver at være på valg, organisere aktivister og give sig 100% i den kreds man er opstillet.
Jeg er sidenhen på årsmøderne blevet opstillet i to kredse mere, og har derfor et meget stærkt ønske om at finde en kreds, hvor der er mulighed for kontinuerligtet. Det ville uden tvivl give et bedre samlet udfald.