Arbejdsprogram 2020

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. august 2020.

Arbejdsprogram For Enhedslisten Gribskov

Organisatorisk – fællesskab fungerer                          

Enhedslistens største styrke er vores medlemmer. Et levende parti har hele tiden brug for at udvikle sig. Derfor er der også brug for dine kræfter og gode ideer. Vær med i Enhedslisten, og bliv en del af et aktivt fællesskab. Vi er et socialistisk og demokratisk parti, der arbejder sammen om at skabe et bedre samfund lokalt, nationalt og internationalt.

Bestyrelsens og afdelingens mål for det kommende år er her at lede og tage ansvar for at sætte aktiviteter i gang, og især inddrage flere medlemmer i aktiviteterne.

Vi vil holde medlemsmøder ca. 1 gang månedligt, hvor vi dels har nogle faste punkter, men vi vil også på nogle møder tage temaer op, hvor vi går mere i dybden for at få gang i de politiske diskussioner. Måske med oplægsholdere eller dialog med andre lokale aktivister. Fx med lokalpolitisk eller internationalt udgangspunkt.

Det lokal- og kommunalpolitiske arbejde

Det kommunalpolitiske arbejde i Gribskov er en central del af vores arbejde.

Lokalt og kommunalpolitisk skal vi lære at bruge de erfaringer og særlige videnområder vores medlemmer og sympatisører er i besiddelse af, så vi derigennem får en øget professionalisme i vores arbejde.

Emner vi lokalt- og kommunalpolitisk vil prioritere, og hvor der også vil være mulighed for at inddrage andre lokale aktivister og interessenter:

  • Vi skal skabe god kontakt til tværpolitiske organisationer, der kæmper for miljøet, klimaet, børn og unge, ældre, social- og arbejdsmarkedspolitik, skole, kultur og integration.
  • Vi skal gøre en ekstra indsats for klima, miljø og biodiversitet og har nedsat en miljøgruppe: Gitte, Claus, Birgit, Kaj, Jacob og Mogens.
  • Vi skal arbejde for bedre kollektiv trafik, det er ikke nok med en motorvej til Hillerød.
  • Vi skal til stadighed forsøge at stoppet udliciteringsforsøg og hjemtage så mange områder som muligt.
  • Vi skal bekæmpe regeringens udhuling af kommunernes økonomi, for at sikre god velfærd i kommunen.
  • Vi skal finde en god måde at få en kommunalgruppe til at fungere, så vi får mest muligt ud af vores nye muligheder, samt mest mulig intern forståelse, for de kompromisser vi også bliver nødt til at lave.
  • Vi skal gøre os klar til kommunal- og regionalvalget 16. november 2021.
  • Derudover vores sædvanlige arbejde i de organisationer og lignende steder, hvor vi har mulighed for indflydelse.

 Ud af EU 

Enhedslisten er et socialistisk parti, men grundlæggende forandringer er ikke mulige i EU. Som bevægelsernes parti er Enhedslisten kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU.

I en fremtidig valgkamp til EU-Parlamentet, vil Enhedslisten Gribskov koordinere indsatsen for Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU.

Afdelingen skal sætte fokus på EU i dagligdagen, herunder ikke mindst EU’s indblanding i lokalpolitik såvel som landspolitikken, evt. ved fælles arrangementer med Folkebevægelsen lokalt.

Verden er større end EU

Vi vil støtte op om den internationale solidaritet med konkrete emner, der er aktuelt og dukker op.

Enhedslistens største styrke er vores medlemmer. Et levende parti har hele tiden brug for at udvikle sig. Derfor er der også brug for dine kræfter og gode ideer. Vær med i Enhedslisten, og bliv en del af et aktivt fællesskab. Vi er et socialistisk og demokratisk parti, der arbejder sammen om at skabe et bedre samfund lokalt, nationalt og internationalt.

Bestyrelsens og afdelingens mål for det kommende år er her at lede og tage ansvar for at sætte aktiviteter i gang, og især inddrage flere medlemmer i aktiviteterne.

Vi vil holde medlemsmøder ca. 1 gang månedligt, hvor vi dels har nogle faste punkter, men vi vil også på nogle møder tage temaer op, hvor vi går mere i dybden for at få gang i de politiske diskussioner. Måske med oplægsholdere eller dialog med andre lokale aktivister. Fx med lokalpolitisk eller internationalt udgangspunkt.