Så er samfundet åbnet igen

Fredag aften summede Frivilligcentret i Helsinge af glade hilsner. Den etniske kvindegruppe, som før corona havde mødtes med jævne mellemrum, havde ikke set hinanden i månedsvis og gensynsglæden var stor.

Denne aften havde dog også et seriøst formål.  3 kvindelige folketingskandidater var inviteret til at tale om demokrati og formidle lyst og motivation til at deltage ved de kommende kommunal- og regionsvalg.  Og mødet bragte formålet et stykke videre.

De tre politikere var Anna Ockelmann fra SF, Aida Ammary fra Enhedslisten og Soma Mayel fra Det radikale Venstre.  De gav fine beskrivelser af ”hverdagsdemokratiet” – det, at man kan øve indflydelse i fx daginstitutioner. De beskrev det repræsentative demokrati. Og de opfordrede til at sætte sit kryds, afgive sin stemme. Det var imponerende, at politikerne kunne gøre det uden at forfalde til at fremhæve deres egne partier. Tværtimod pointerede de, at når en stor gruppe mennesker stemmer, fx de etniske minoriteter, så bliver politikere fra alle partier bevidste om, at de skal leve op til også at opfylde disse gruppers behov. Alle grupper har gavn af at stemme.

Der var gode spørgsmål fra salen og gode svar fra politikerne.  Vi kom bl.a. rundt om hvad der er folketingets ansvar og hvad der er kommunens og regionens. Vi diskuterede personlige stemmer og at partier kan indgå valgforbund. Der var ønsker til lokalsamfundet. Kvinderne er kede af de hårdnakkede myter om at de er dyre for skatteborgerne.  Selv oplever de, at langt de fleste arbejder og betaler skat og at kun et fåtal er på overførselsindkomst. De nyeste tal giver kvinderne ret! Kvinderne kunne ønske sig, at politikere og medier – også dem i Gribskov – blev bevidste om at fortælle de gode historier. Det ville betyde et kvantespring for de unge flygtninge og indvandrere.  Vi hører om de unges stress i gymnasierne. De etniske unge møder jo også de høje krav og oveni kravene er de centrum i en offentlig debat, der ofte er urimeligt fjendtlig.

Stemningen var intens og interesseret de 2 timer, mødet varede. Engagementet tyder godt for at valgdeltagelsen fra denne gruppe bliver langt højere til både byråds- og regionsvalgene den 16.11.  og det var da også den tilbagemelding, der kom: Vi vil alle sammen stemme.

Kvinderne lytter interesseret til oplægsholderne. Privatfoto: