Kommunal udlicitering

Minister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, erhvervsministeriet og regeringen vil presse kommunerne til at udlicitere mere.

De senere års mange skandaler om dårligt arbejde, ulovlige ansættelsesforhold og konkurser gør åbenbart ikke indtryk på folketingspolitikerne.

De er under pres af deres sponsorer i Dansk industri, Dansk erhverv og andre som kan tjene penge på at udføre arbejde for kommunerne.

Men for os lokalpolitikere der det anderledes ud. Vi er tæt på borgerne, og de ser hvad udliciteringer har ført til.

 

Simon Emil har i en tale angivet et stort udbud af ældreplejen og hjemmesygeplejen som et særligt eksempel til efterfølgelse.

Mon han ved at Gribskov Kommune har taget hjemmesygeplejen tilbage til kommunen, da det opstod store problemer med kvaliteten?

Samtidig udtaler han at vi skal sænke det ideologiske visir.

Det ville klæde disse superliberale at de gjorde det og så på virkeligheden.

 

I Hillerød er erfaringerne med udlicitering af rengøringen meget dårlige. Det første firma – ”Forenede” havde så stramme tidsplaner at de ansatte udførte dårligt arbejde, og der blev skrevet ekstraregninger for arbejde som ikke var udført. Der blev anvendt illegale arbejdere og der var mange sager om underbetaling og andre former for misbrug.

Hillerød kommune var meget tålmodig – mange vil mene alt for tålmodig, men til sidst blev det for broget kommune måtte sætte ”Forenede” på porten. Firmaets direktør kom i fængsel i samme periode.

Dernæst blev arbejdet overtaget af ”rengøring.com” som åbenbart også var gået for langt ned i pris, for de gik fallit efter nogen tid.

Herefter besluttede byrådet i enighed at hjemtage rengøringen.

Vej- og parkområdet blev udliciteret efter en helt skæv proces som betød at vor egen, veldrevne afdeling tabte udbuddet til Hede Danmark.

Det viste sig ret hurtigt at der var store mangler i kontrakten. Arbejde blev ikke udført fordi det ikke var med i udbuddet, kvaliteten er betydelig ringere og efter nogen tid viste det sig at der var ”glemt” 3 mio. kr. i udgift så det kræver stor velvilje at få øje på besparelsen. Det er desværre meget svært at få de ansvarlige til at erkende at driften er blevet ringere, men borgerne kan se det i hele byen.

Hillerød forsyning havde store problemer med indsamlingen af affald. Der var gentagne konflikter fordi skraldemændene ikke ville finde sig i de dårlige arbejdsforhold vognmanden bød dem, og det endte med at Hillerød forsyning måtte op

 

 

I Gribskov Kommune har vi mange eksempler på katastrofale udliciteringer

 

Gribskov har brændt sig på et udliciteret jobcenter, der er taget tilbage i eget regi.

Efter nogle år med stort arbejde med at genoprette kvaliteten, så er det nu kommunalt fungerende jobcenter blevet udnævnt til sjette bedste blandt landets jobcentre i LOs indeks, hvor de blandt andet vægter uddannelsesindsatsen højt.

Lige som i Hillerød, så har Gribskov Kommune udliciteret mange af de grønne områder, hvilket tydeligt har kunnet ses på standarden af vedligeholdelsen.

Sørgeligt i en kommune der skal hente en stor del af deres indtægter fra turister.

Gribskov har brændt sig på en udliciteret hjemmesygepleje, hvor der i situationer opstod store problemer med forkerte faktureringer, der medførte tilbagebetalinger til kommunen i millionklassen.

Samtidig har der været klaget fra flere sider, over at hjemmesygeplejen var så mangelfuld, så pårørende til ældre medborgere har følt at disses liv har været truet. På denne baggrund var en af det nuværende byråds første opgave at forhandle en afslutning af kontrakten, samt oprettelsen af en ny kommunal hjemmesygepleje.

 

Mer burde følge efter og tages hjem, så vi kan give en god service af høj kvalitet, hvilket sikres bedst af en kommunal enhed, alle steder hvor den opgave der skal løses, er tilpas stor.

Borgerne vil have ordentlig service for deres skattekroner, og vi politikere må sørge for at de får det de betaler for: solid drift, service, og pleje som virker hver dag.

 

Michael H. Nielsen (Enhedslisten)

Formand, Miljø- Klima og Kystudvalget Gribskov kommune

 

Tue Tortzen (Enhedslisten)

Byrådsmedlem, Hillerød kommune