Om at være bange for sig selv

Gribskov udliciterer.
Gribskov gør det for at spare penge, siger byrådets flertal.
Uden at kunne bevise det, påstår de at kommunen sparer penge.
Udliciteringen af skolebuskørslen har været dyr.
Prebens minibusser gik konkurs, hvilket har givet store ekstra regninger.
Nu udliciterer Gribskov igen skolebussen.
COWI har på kommunens vegne udregnet, hvad det vil koste at have egne ansatte til at køre skolebusserne.
Her viste resultatet, at det var billigst at køre selv, også selv om man skulle ud at købe materiel. Trods dette valgte et byrådsflertal med 22 mod 1 at udlicitere igen.
Byrådets flertal sagde ‘Nej Tak’ til at spare 1,7 million årligt på skolebuskørslen.
Jeg hørte flere begrundelser:
En af dem var: “Kontrolbuddet er meget dårligt lavet”. Den kritik bliver COWI nok kede af. Jeg tror de kan stå inde for deres arbejde.
Et anden: “Fagforeningerne vil ikke have at vi ansætter chauffører på deltid”. Gribskov Kommune har bare glemt at vende det med fagforeningerne, så man kunne finde en løsning.
Hvad skete der? Blev byrådet bange for sig selv og sin egen holdning? Eller er udlicitering kun ideologi?

Med venlig hilsen
Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten