Spørgsmål og svar vedr. 70 mill. kr. besparelse på ældre omsorgen i Gribskov Kommune

Ved Gribskovs Byrådsmøde den 24. november stillede jeg et par spørgsmål i spørgetiden.
– Jeg fik blot en sludder for en sladder til svar – mundtligt. Jeg glæder mig til at modtage skriftlige svar. :

Spørgsmål til Byrådsmødet 24. november 2014. v/Jørgen Strøm
På foranledning af 2 artikler i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 22. november vil jeg gerne stille et par spørgsmål til Byrådet og Borgmester Kim Valentin.
I den første artikel “Hjemmepleje får kritisk i tilsyn” beskrives, at der ved et tilsyn omkring den udbudte hjemmepleje, er fejl og mangler i alle 5 virksomheder. Kommunen får altså ikke den service, der er aftalt og betalt for.
Dertil kommer at en fiffig skattetænkning gør, at i mindst 2 af selskaberne ikke betaler skat i Danmark.
I den anden artikel “Udbud sparer borgernes penge” påstår Borgmester Kim Valentin, at Gribskov Kommune spare 70 mill. kr. pr. år på ældre omsorgen i forhold til andre kommuner og samtidig får god kvalitet til den bedste pris.
Man kan jo godt blive forblændet af et “regneark”!
Så er det jeg vil spørge:
Er der dokumentation for at Kommunen spare 70 mill. kr.?
Og hvis der er – er der modregnet de store omkostningerne til udbudsprocessen og tilsyn?
Er det samme arbejdsvilkår, der bliver givet til personalet i de sammenlignede kommuner?
Er det sammenlignelige sociale befolkningssammensætninger i kommunerne der sammenlignes med?
Er kvalitetskrav og tilbud til borgerne de samme uden de påståede70 mill. kr.?
Og endelig: Hvorfor kan Byrådet ikke selv styre – og dermed tage det fulde ansvar ved at reducere kvaliteten med de påståede 70 mill. kr.?

 

Tak for skriftligt svar 8. december 2014, der bør tolkes og analyseres:

Kære Jørgen Strøm,

Som opfølgning på besvarelse på dine spørgsmål på Byrådsmødet den 24.11.14 omkring kommunens spareplan og serviceniveauet på kommunens hjemmepleje fremsendes nedenstående supplerende svar.

Er der dokumentation for at kommunen sparer 70 mill.?

Opgørelsen over de 70 mio. kr. er baseret på udgiften på det samlede ældreområde – det vil sige inklusive drift af plejecentre etc. pr. 65+ årig. Udgiften pr. 65+ årig.er herefter ganget med befolkningstallet i Gribskov jf.

Her ved kan opgøres at Gribskov kommunes udgifter til ældreområdet ligger 70 mill kr lavere end gennemsnittet for alle kommuner. Det skal dog bemærkes at der også kan ligge andre forhold bag forskelle i udgiftsniveauet såsom serviceniveau, forskelle i befolkningssammesætning etc.

Som en umiddelbar betragtning er der tale om et markant lavere udgiftsniveau, også når man sammenholder med kommuner som har en befolknings sammensætning som svarer til Gribskov Kommune.

Og hvis der er – er der modregnet de store omkostninger til udbudsprocessen og tilsyn? Udgifterne til udbudsprocessen er udtryk for en engangsudgift og indgår ikke i opgørelsen over de 70. mio kr.
Det kan oplyses at udgiften til udgiftsprocessen er opgjort til 5,6 mio kr, hvoraf en statslig fond forventes at dække 2 mio. kr. Udgifterne til rådgivning svarer til 1,4 promille af den samlede værdi over kontraktperioden.
Udgifter til bl.a. lovpligtige tilsyn er udgifter som kommunen alligevel ville have haft også hvis der ikke havde været afholdt udbud.

Er det samme arbejdsvilkår, der bliver givet til personalet i de sammenlignende kommuner? Leverandørerne er forpligtet til at følge danske forhold vedr. løn og ansættelsesvilkår vilkår etc.

Er det sammenlignelige sociale befolkningssammensætninger i kommunerne, der sammenlignes med? Sammenligningen vedr. de 70 mio. kr. er baseret på landsgennemsnittet, hvilket gør der ikke er foretaget en selektering ift. sociale befolkningssammensætninger, da alle kommuner indgår.

Er kvalitetskrav og tilbud til borgerne de samme uden de påståede 70 mill. kr.?
Opgørelsen er baseret på en sammenligning i fht landsgennemsnittet, Der kan dermed være forskelle i service mellem kommunerne.

Og endelig: Hvorfor kan Byrådet ikke selv styre – og dermed tage det fulde ansvar ved at reducere kvaliteten med de påståede 70 mill kr.? Et enigt Byråd valgte med det i 2013 at konkurrenceudsætte en lang række opgaver på social og sundhedsområdet. Resultat blev at Gribskov kommune på nogle opgaver fik mest pris og kvalitet hos private og i andre tilfælde kunne kommunen selv gøre det bedst og billigst. Gribskov kommune er i sidste ende fortsat ansvarlig for kvaliteten af kommunens tilbud uanset om det er private eller kommunale aktører der driver tilbudene.

Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at vende tilbage.

Venlig hilsen
Mette Bierbaum
Direktør Social og Sundhed

Se også: Gribskov Online

 

De 70 millioner der forsvandt

Borgmester Kim Valentin har udtalt at kommune sparer 70 millioner ved at udlicitere ældreplejen.

Derfor spurgte jeg ind til det på sidste byrådsmødes spørgetid.

Nu har jeg fået et skriftligt svar fra direktøren på området, der blandt andet skriver, citat:

“Opgørelsen over de 70 mio. kr. er baseret på udgiften på det samlede ældreområde – det vil sige inklusive drift af plejecentre etc. pr. 65+ årig. Udgiften pr. 65+ årig.er herefter ganget med befolkningstallet i Gribskov jf.

Her ved kan opgøres at Gribskov kommunes udgifter til ældreområdet ligger 70 mill kr lavere end gennemsnittet for alle kommuner. Det skal dog bemærkes at der også kan ligge andre forhold bag forskelle i udgiftsniveauet såsom serviceniveau, forskelle i befolkningssammesætning etc….”

Dette betyder, at man ikke kender besparelsen, hvis der er nogen?

Vi har en billig ældrepleje, der sikkert skyldes, at vi har en stærkt social ældregruppe, men også på bekostning af serviceniveauet, skatte-fiflerier mv.

Hvor meget har vi sparet?

Har vi overhovedet sparet noget?

Jeg tror ikke nogen ved det.

Lad os få stoppet udliciteringen nu!

 

Kontaktperson for Enhedslisten Gribskov

Jørgen Strøm

Vængevej 7

3220 Tisvildeleje