Skifergas udtalelse – Tør Byrådet behandle forslaget den 24. november?

233. Skifergas – efterforskning og indvinding i Gribskov Kommune
09.08G00 – 2014/40749

Sagsfremstilling
Efter kommunestyrelseslovens § 11 har Michael Hemming Nielsen (Ø) den 01.10.2014 anmodet Borgmesteren om at sætte en sag på Byrådets dagsorden om eftersøgning og indvinding af skifergas. Som det fremgår neden for af administrationens sagsfremstilling har Miljøministeriet umiddelbart før modtagelsens af anmodning taget initiativ til at ændre kompetencen, således at myndighedsansvaret alene skal ligge i statslig regi. Dette er meddelt Michael Hemming Nielsen. Den 10.11.2014 har Michael Hemming Nielsen fremsendt mail med anmodningen om at sætte følgende på Byrådets dagsorden:
“Vore naboer i Allerød Byråd har vedtaget følgende på byrådsmøde 18. september.

“Allerød Kommune siger på det nuværende grundlag nej til prøveboringer efter skifergas.
Allerød Kommune ønsker at være en grøn kommune, som går foran på klima- og miljøområdet. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med risiko for natur og miljø.”

Enhedslisten foreslår at Gribskov byråd følger Allerød kommunes eksempel, ud fra den betragtning at miljø – og klimahensyn er ens for vore kommuner, og foreslår derfor følgende til vedtagelse på byrådets næste møde:

“Gribskov kommune har taget til efterretning at myndighedsansvaret for eventuel søgning efter skifergas er flyttet til miljøministeriet.
Samtidig har vi bemærket Allerød Kommunes stillingtagen d. 18. september, hvor de fremhæver ønsket om at være en grøn kommune, som går foran på miljø- og klimaområdet. Et ønske vi deler i Gribskov Kommune.
Vi frygter at eftersøgning og udvinding af skifergas kan medfører skader på vor natur. En natur som er et væsentligt parameter i kommunens bestræbelser på at tiltrække turister.
Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med store risici for natur og miljø.
På den baggrund anbefaler vi at miljøministeriet, på det nuværende grundlag, at sige nej til indvinding af skifergas og dermed også nej til prøveboringer efter skifergas.”

Se hele dagsordenen vedr. Byrådsmødet mandag den 24. november 2014.

Link til Danmarks Naturfredningsforening om prøveboringer efter skifergas.