Lad os tage ansvaret…

Afsløringen af Attendos og Aleris’ skattemanøvre har vakt en stor debat.
Alle tager afstand fra den slags skattetænkning.
De fleste kaster ansvaret over på folketinget.
Folketinget vil formentligt sende ansvaret videre til EU.
Men vi kan gøre noget lokalt, hvis vi er villige til at tage ansvaret på os.
Vi kan selv udføre alle kommunale kerneopgaver og lade være med at udlicitere til internationale selskaber.
Og hvis vi udlicitere kan vi stille krav til dem der byder. Og vi skal også kontrollere dem bagefter.
Uanset om vi får gjort rent af et rengøringsfirma, får slået vore græsrabatter eller drevet et plejehjem, så viser alle erfaringer at der ofte er nogen der snyder på vægten.
Det kræver en ekstra kontrol at sikre at man får leveret den rigtige vare.
Svenske kommuner er blevet snydt af samme firma som leverer ældrepleje til Gribskov. De har indført skærpet kontrol.
Helsingør Kommune har haft problemer med slavearbejde på deres skoler, udført af underleverandører til Forenede Service.
Hillerød Kommune vil nu standse kontrakten med Forenede Service efter et år. Kvaliteten var for ringe og der var alvorlige brud på aftalen.
Halvdelen af Gribskov kommunes offentlige bygninger gøres rent af Forenede Service.
Lad os tage vort ansvar og tage opgaverne tilbage til eget regi.

Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem.
Enhedslisten