Det starter med klausuler

Peter B. Kjærulff fra 3F havde i tirsdags et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, hvor han skrev om brug af klausuler for at forhindre en ny sag som den om Grønnely.

Til hans, og I andres, orientering, så har jeg d. 4. februar rejst en sag om dette emne, som nu behandles i Økonomiudvalget.

I grunden må det være naturligt, at vi stiller samme krav til købere af kommunale ejendomme eller grunde; at de opererer under samme vilkår som vi selv gør som kommune.

Når vi bygger, så stiller vi krav til de firmaer, der bygger, at overenskomsten er minimum for løn og andre vilkår til de ansatte.

Har byggeriet et vist omfang, så stilles der også krav om sociale forhold, fx at der er lærlinge.

Vi sørger for, at miljøet tænkes ind, når byggeriet planlægges.

Når vi passer vores grønne områder, eller lader en landmand forpagter jorde, der ejes af kommunen, så bruges der ikke gift til dyrkningen.

Samme krav skal være naturlige for købere af kommunal ejendom og jord at overholde.

For vi skal undgå en ny Grønnely-sag.

 

Michael Hemming Nielsen

Byrådsmedlem

Enhedslisten