Covid19 – Klima- Kollektiv trafik.

Efter Corona krisen, som vi forhåbentligt snart får under kontrol, så står kampen om klimaet fortsat.
Et har Corona krisen vist. Luftforureningen i byerne er faldet.

Det beviser at det vi i enhedslisten har talt for, siden vi for 31 år siden blev dannet, har været rigtigt hele tiden.
Den kollektive trafik bør være en reel mulighed, både imellem hjem og arbejde, samt imellem hjem og fritidsliv. Også af hensyn til vores fælles miljø.
Dette kræver at både tog og busser, er billige og praktiske at anvende.

Lokalt betyder det at vi skal fastholde busserne og halvtimesdrift på lokalbanerne, både hverdag og weekend.
Og helst bør der også være nogle nattog fra Hillerød og Helsingør i weekender og helligdage.

Men lige nu vil regionen spare på vores fælles kollektive trafik.
Det er forkert, både set lokalt fra Gribskovs side, samt set med miljøets øjne.
Konkret vil man fjerne 380R og 390R, der hver for sig, sikre kollektiv trafik i Annisse, Esrum og Esbønderup, der ingen anden kollektiv trafik har.
Samtidig vil man begrænse perioder med halvtimes drift på togene.

Den udvikling må vi alle vende os imod.
Både for Gribskovs og miljøets skyld.

Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten

 

Annie Hagel Medlem af Hovedstadens Regionsråd for Enhedslisten:

Stop besparelser på busser og tog
Et flertal i Hovedstadens Regionsråd ønsker at spare 15 millioner kroner på busser og lokaltog i 2021. Besparelser der blandt andet vil ramme 380 R mellem Helsinge Station og Helsingør og 380 fra Helsinge Station til Hillerød Station og lokaltogene på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen og Lille Nord.
Kun Enhedslistens medlemmer af regionsråd siger nej. Det gør vi, fordi det ikke giver mening at spare på busser og lokaltog i en tid, hvor det er vigtigt af hensyn til klimaet at få flere til at bruge den kollektive trafik fremfor bilen. Begrundelsen for at spare på busser og tog er faldende billetindtægter, fordi færre kører med bus og tog. Men hvorfor så ikke i stedet satse på at forbedre fremkommelighed og kvalitet, så flere vil vælge den kollektive trafik?
Forringelser vil tværtimod skubbe til den negative spiral, så stadig færre vælger den kollektive trafik med faldende indtægter og nye sparebehov som resultat.
Dertil kommer, at det forventede tab på 20 millioner kroner bygger på et skøn. Altså kan det ændre sig. Desuden er det muligt, at der kommer flere penge fra staten til kollektiv trafik, og vi kender jo ikke resultatet af de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og regionerne.
Alle andre partier end Enhedslisten i Hovedstadens Regionsråd mener, at vi skal beslutte besparelser allerede nu. Vi forstår ikke hastværket. Desuden mener vi, at viser det sig nødvendigt at spare, kan det ske på andre områder end den kollektiv trafik.
Der er lagt op til at beslutningen skal tages i april/maj. Så det er nu byrødder og borgere skal protestere.