Havbrug forurener- punktum.

Havbrug forurener, det er et faktum der ikke er til debat. Heller ikke selvom direktøren for Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, forsøger at give et andet udtryk. Se dette citat fra miljøstyrelsens hjemmeside.

 Produktion af fisk i havbrug påvirker miljøet på forskellige områder, dog afhænger graden af forureningen af størrelsen af havbruget og på beliggenheden, da bl.a. vandstrømme kan påvirke spredning af forureningen.

Der udledes kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. Dertil kommer udledning af antibegroningsmidler (kobber) og medicinrester. ”

Så spørgsmålet er ikke, om havbrug forurener eller ej. Spørgsmålet er om vi vil acceptere en øget forurening med kvælstof, fosfor ekskrementer og medicinrester, ved etablering af nye havbrug.

Kattegat er et farvand der er delt i et øvre lag, med lavt saltindhold og et nedre lag med et højere saltindhold. Strømmen i lagene bevæger sig i hver sin retning. De øvre mod nord og de nedre mod syd.

Men det afhænger også af vejr og vind.

Hvordan vil en havbruger sikre at ekskrementer og medicinrester ikke spredes?

Til skade for miljøet i Øresund og de indre farvande?

Jeg foretrækker at vi er forsigtige og siger: Nej tak.

Michael Hemming Nielsen

Fra aktionen 17. februar 2019 i Tisvildeleje