Enhedslistens svar til Forældre i Gribskov

Spørgsmål til partierne:

1) Hvad er din holdning til Dagplejen i Gribskov?
Der er helt sikkert rigtig gode dagplejere i Gribskov, hvor det enkelte barn bliver hørt i dagligdagen. Men dagplejen skal være et supplement til vuggestuer og børnehaver med en god normering, hvor fagligheden skal være høj ligesom det sociale samspil med mange børn er tilstede.

2) Hvad er din holdning til at sænke børnehavealderen, så børnene skal tidligere i børnehave?
Det er ikke den rigtige vej. Børn skal have mulighed for at udvikle sig længst muligt med ligestillede. Det er alene udtryk for en besparelse at sende børnene tidligere i børnehave.

3) Mener du, at der på nuværende tidspunkt er ressourcer nok i daginstitutionerne til at varetage alle børns behov?
Der er foretaget besparelser på børneområdet, der har ramt normeringerne, så umiddelbart må svaret være ’NEJ’. Det er vigtigt at pædagogerne har den fornødne tid til fagligt professionelt arbejde. Som det er nu, er det svær at få dækket ind ved sygdom og andet fravær.

4) Hvad mener du, er den primære årsag til det ekstraordinære pres på specialområdet?
Økonomien. Der har i flere år ikke været budgetteret med et fornuftigt beløb. Generelt mener vi at det var en stor fejl at specialområdet blev flyttet fra amter til kommuner under strukturreformen. Det burde som sundhedsvæsenet have været fulgt med over i Regionerne. Der er forsvundet megen ekspertise fra institutionerne, samtidig er økonomien blevet strammet, så kommunerne har sendt børn til egne institutioner, også selvom de ikke var målrettet barnets diagnose.
Derudover har inklusionen i folkeskolen ikke altid været en succes, da der ikke har fulgt de nødvendige midler til ekstra personale med.

5) Antallet af børn på en årgang i Gribskov er på nuværende tidspunkt mellem 270 og 290 børn. Hvordan ser du, at antallet af børn hænger sammen med antallet af folkeskoler, privatskoler og ønsket om at give flere skoler deres selvstændige ledelse tilbage?
Det kan ikke undgå at hænge sammen. Med et børnetal der svarer til ca. 12 spor, fordelt over hele kommunen, er med til at stille særlige udfordringer til skolerne og deres økonomi. Det vigtigste er at vi stadig holder pædagogikken højt når vi vælger hvilke løsninger der skal tages. Samtidig er det vigtigt at der er lokale indskolinger op til det klassetrin, hvor det stadig er pædagogisk forsvarligt, så vore skolebørn så sent som muligt i deres skoleforløb skal transportere sig over større afstande.

6) Mener du, at personalet i dagtilbud og på skoler har arbejdsforhold der giver dem gode betingelser for at give børnene stimulans og læring?
Der er foretaget besparelser på børneområdet, der har ramt normeringerne, så umiddelbart må svaret være ’NEJ’. Der skal være tid til en forsvarligt pædagogisk indsats og vi går ind for faste minimumsnormeringer, som anbefalet af BUPL.

7) Hvad er de tre vigtigste elementer, når det handler om børns ”uddannelse” i skole og dagtilbud, og hvordan vil dit parti sørge for at det bliver til virkelighed?
i. Høj faglighed med omsorg og empati for børnene med plads til både fælleskab og det enkelte barns behov.
ii. Tid til pædagogisk indsats. En legende læring i fællesskaber – ”dannelse”, at forholde sig kritisk og aktivt i læringen.
iii. Gode arbejdsforhold for pædagoger og lærere med bedre normeringer og læringsmaterieler (både bøger og digitalt). Bedre muligheder for efteruddannelse af lærere og pædagoger.
b. Ved investeringer i børneområdet og gennem samarbejde.

8) Et spørgsmål fra pædagogerne: Vi vurderer, at vore børnehavebørn har voksenkontakt ca. 7,5% af den samlede tid de er i børnehave (eks. 35 minutter ud af 8 timer). Hvad tænker du om dette?
Det er for lidt, det er vigtigt at børn føler sig hørt og forstået. Derfor går vi ind for minimumsnormeringer, som anbefalet af BUPL og Danmarks Lærerforening.

9) Et spørgsmål fra lærerne: Siden august 2014 har lærerne i Gribskov Kommune ikke haft en arbejdsaftale, som kunne sikre en balance mellem undervisning og forberedelsestid. Samtidig har man valgt at nedlægge modtagerklasserne og der er en øget grad af inklusion. Hvordan vil I sikre, at lærerne får den fornødne tid til forberedelse af differentieret undervisning, målsætning, evaluering, inklusion af flygtningebørn og andre børn med udfordringer?
Et af vores første forslag i 2014, var at vi skulle gøre en ekstra indsats for at gå i dialog med lærerne, så det kunne opnås enighed om en arbejdstidsaftale. Her blev vi stemt ned.
Vi har siden 2 gange, sidst ved budget 2018 forhandlingerne, stillet forslag om at Gribskov Kommune skulle gå i dialog med de ansattes faglige organisationer, startende med lærerne, for at sikre dem ordentlige arbejdsvilkår. Vi bliver stadig nedstemt.

De 3 hurtige – her må kun svares JA eller NEJ:
10) Mener du, at den nuværende normering i vuggestue og børnehave er passende? NEJ

11) Skal Rostgårdsvejs udskoling bevares i sin nuværende form?
Hvis det er et fælles ønske fra såvel Lærere og forældre, hvad meget tyder på. JA
Men desværre blev et forslag i byrådet om at udsætte den endelige beslutning til efter valget stemt ned 16-7.

12) Skal skolerne have deres selvstændige ledelse tilbage?
Hvis det er et fælles ønske fra såvel Lærere og forældre. JA. Grundlæggende har vi nemlig tillid til at elever, skoler, lærere og forældre sammen kan udvikle den bedste folkeskole.

13) Dette er fristil: Hvad er din drøm for Børn og Ungeområdet i Gribskov? Her er alt tilladt. Dette er Utopia og ressourcerne er ubegrænsede.
At den pædagogiske virkelig bliver så god, at alle børn får ballast til et voksenliv, således at Gribskov Kommune blev kendt i hele landet for at være det bedste sted for børn og unge at vokse op i pga. de gode dagtilbud og skoler. At forældre ville opsøge og flytte til Gribskov pga. de gode forhold for børn at vokse op i.
At de unge føler sig godt behandlet og har lyst til at blive boende mens de tager sig en uddannelse, eller har lyst til at vende tilbage til kommunen, hvis de er flyttet for at få uddannelsen.
At alle unge får en uddannelse der giver dem ballast til hele deres liv
– der vil blive som en fest i fællesskab😊

Hvem har besvaret dette spørgeskema: Enhedslisten – De Rød-Grønne i fællesskab.