Hvad vil vi med Gribskovbanen

Svar til Jesper Malling:

Jesper fra Vejby spørger i torsdagens avis, hvad politikerne vil med Gribskovbanen.
For det første, så kan jeg svare hvad Enhedslisten vil, men håber at få bred opbakning i et nyt byråd fra 2018.
Vi vil arbejde for at få flere afgange, både til hverdag og i weekenden.
Der betyder at vi som minimum ønsker halvtimes drift i hele den almindelige køretid, så man kan komme både hjem og ud, hvis man har det behov.
Samtidig ønsker vi tog om natten, nat efter fredag og lørdag (og helligdage), så man også kan komme hjem udefra uden at være tvunget til taxa fra Hillerød.
Der næst skal vi sikre at kommunen hænger sammen på tværs. Enten ved flere busser på tværs, eller busser kombineret med en togløsning på tværs af kommunen, ved hjælp af en ’sløjfe’ ved Kagerup. (nyt løsningsforslag som jeg er blevet præsenteret for.)

Enhedslisten arbejder for at forbedre den offentlige trafik, så vi ikke alle skal have 2 biler, for at kunne bo i Gribskov.

Tænk på det det d. 21. november i stemmeboksen.

Med venlig hilsen
Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten – De Rød-Grønne