Whistleblowerordning i Gribskov

Den 14. oktober 2015 sendte Gribskov en e-mail ud til børne- og Ungeinstitutionerne. Den gav det indtryk, at man ikke ville have, at de ansatte – som privatpersoner – ytrede sig kritisk om deres arbejdsområde i den offentlige debat.
E-mailen var med til at skabe tvivl om deres ret til at ytre sig – også kritisk – om forhold inden for deres arbejdsområde.
Dette er i strid med de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.
Senere har jeg mødt flere, der ikke tør ytre sig offentligt eller internt med kritik, da de er bange for hvad det kan betyde for deres ansættelse.
Enhedslisten foreslog derfor en whistleblower ordning, passet af Borgerrådgiveren og fri af kommunens forvaltning.
Den slags ordninger findes i flere andre kommuner.
Man skal som ansat kunne bruge “whistleblowerordningen”, hvis man tror der sker noget ulovligt.
Den er et tilbud, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de normale kanaler med intern dialog, eller den ansatte har brugt disse, uden at det har løst noget.

Kun Enhedslisten stemte for! Bo Jul Nielsen (A) undlod at stemme!
Resten af Byrådet stemte imod.

Tænk på det og stem på enhedslisten d. 21. november..

Med venlig hilsen
Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten – De Rød-Grønne