PETER MARQVART OTZENS SYNSPUNKT UGE 43 I UGEPOSTEN

Nye grønne arbejdspladser

Kongernes Nordsjælland med strande og grønne områder tiltrækker nye indbyggere og turister. For at værne om denne skønne natur er det derfor vigtigt, at vi tager arbejdet med at holde de grønne områder og strandene mere alvorligt.

Det skal ikke overlades til tilfældige kontanthjælpsmodtagere eller straksaktiverede borgere at varetage dette vigtige arbejde, men en kommunal strandfoged og fastansatte medarbejdere under ordnede forhold og overenskomst ville være mere på sin plads.

Ved at investere i renere strande med ordnede adgangsforhold vil vi ikke bare tiltrække turister, men også vores fastboende befolkning vil have glæde af disse grønne arbejdspladser.

I valgforbundet, med Socialdemokratiet og SF, er vi enige om at hjemtage bl.a. vej- og parkområdet. I en sådan fleksibel enhed, vil vedligeholdelse af de grønne områder og strandene være helt naturligt.

Stem Enhedslisten for miljøet og ordnede arbejdsforhold.

For større lighed i et rent miljø.

Besøg gerne vores hjemmeside: gribskov.enhedslisten.dk