Servicen skal være i top – Michael Hemming Nielsens indlæg i Ugeposten uge 43

Gribskov skal have flere tilflyttere, mere turisme, flere private virksomheder, nyt museum, ny skole, ridestier, cykelstier, veje og trafiksikkerhed….

Der er ingen grænser for hvad der skal gøres.

Hvis man kigger på valgløfterne.

Og de er vigtige alle sammen.

Men skal vi udvikle kommunen, så er det vigtigste at skabe ordentlige kår for dem der bor her nu, dem der arbejder her nu og dem der skal flytte hertil.

Og lykkes det, vil meget af det andet også kunne lykkes.

Det vil sige: Vores service fra kommunen skal være i top.

 • Forældre skal være trygge ved vore børnehaver og vore skolers kvalitet. Børnene skal sikres trygge skoleveje med cykelstier, så forældrene er trygge ved at sende dem i skole på cykel.
 • Alle skal være trygge ved plejen, når de bliver ældre, eller af andre årsager får behov for hjælp i det daglige.
 • Vore ansatte skal føle sig trygge, så de kan fokusere på at give borgerne den bedst mulige service.
 • De unge skal kunne blive boende i kommunen, mens de tager tog frem og tilbage fra uddannelsesstederne i København eller Hillerød.
 • Gode og trygge lejeboliger til vore ældre og unge samt alle os andre. Kollegie, andelslandsbyer, ældreboliger i lokalsamfundene, oldekoller etc.
 • Og alle vi andre skal have et reelt alternativ til flere biler med en god offentlig transport, med flere togafgange og busser der binder kommunen sammen på tværs.
 • Alle skal sikres gode tilbud i deres fritid. Det gælder såvel børn som voksne der skal til idræt eller kreative aktiviteter, alle der gerne vil deltage aktivt i de lokale samfund og dem der gerne vil deltage i kurser på aftenskoler.

Nøgleord for vores kommune som en ”god kommune at bo og arbejde i” er ”tryghed”.

Får vi orden på disse forhold, får vi skabt den tryghed og de rammer for en udvikling, hvor vi kan sikre mange af de andre ting vi gerne vil.

 • Gode arbejdspladser. Såvel kommunale som private.
 • Sikring af miljø og natur.
 • Gode forhold ved vore strande, så både fastboende og turister føler sig velkomne og trygge.
 • Cykelstier til vore turister og alle os der gerne vil nyde naturen fra en cykelsaddel, eller bare cykle til og fra arbejde.

Ønskerne er mange. Ikke alle kan indfries i næste periode.

Men vi kan starte med at vælge en anden vej end hidtil.

Større lighed i et rent miljø.