Mennesket før økonomien

Borgermødet afslørede at inkompetente lokalpolitikere ikke havde kendskab til konsekvenserne af deres besparelser på børneområdet.

Der var demokratiets aften – borgere og ansattes indsigt og faglighed mod politikkernes kø ved håndvasken. Der fremkom som forventet ingen politiske forklaringer på hvorfor der på landsplan og i Gribskov er gået sparedille i den, og at årsagen her skyldes en stor omfordeling af de menneskeskabte værdier.

Allerede i foråret udtalte U-Løkke regeringen, at besparelserne i kommunerne skulle bruges til flere skattelettelser.

Derfor relevant om byrådet ukritisk blot skal administrere nedskæringerne eller i stedet skal arbejde for at sikre det kommunale fællesskab – så alle får tryghed til et værdigt liv. Derfor helt ubegribeligt at forligspartierne har ladet sig bondefange og stemt for nedskæringer uden at kende til indhold og konsekvenser. De har på mødet fået et tydeligt vink om at de bliver kikket over skuldrene, og at de ikke bare kan fralægge sig ansvaret over på de ansatte, børn osv.

Kan byrødderne ikke løse opgaven er der ingen fornuftige grunde til deres genvalg ved næste kommunevalg. Det er budgetstrammerne som har bolden. Imens må overvejes næste træk med yderligere organisering af modstanden. Uden fællesskabets styrke går det ikke. Nej til asociale forringelser og fattiggørelse.

Jørgen Flyr
Enhedslisten i Gribskov
Krebs-kjæret 4, Udsholt
3230 Græsted