Kulturnat i Gilleleje – Ø-HAVET bliver præsenteret…

Ø – HAVET

Enhedslistens hav- og fiskeripolitik bygger på to grundprincipper:

1. Det menneskelige fodaftryk på havmiljøet skal være så lille som muligt.
2. Befolkningens fælles ejendomsret til havets ressourcer skal gå foran enkeltpersoners private ejendomsret.
Disse principper indebærer:

1. Viden frem for bureaukrati!
Fiskeriet skal reguleres og havet fremtidssikres på grundlag af videnskabelig dokumentation frem for bureaukratiske kvotesystemer.
2. Fiskernes rettigheder!
Fiskernes rettigheder, beskæftigelse og medbestemmelse skal forsvares, lokalt og internationalt.
3. Havbunden skal skånes!
Havbundsødelæggende aktiviteter som bundtrawlsfiskeri skal udfases og sand og grus udvinding må kun forgå i områder, der har mindst biologisk betydning.
4. Ingen ejer havet!
Samfundet skal bestemme over ressourceudnyttelsen – ikke spekulanter.
5. Sund, fremtidssikret mad til danskerne!
Fiskeriet skal først og fremmest forsyne lokale behov med lokalt fanget, kvalitets fisk.

Fiskes der miljørigtigt, vil der komme flere fisk i havet. Vi kan brødføde verden hvis vi behandler havet ordentligt.