Længst muligt i eget liv 

Michael Hemming Nielsen

I mange år har man fulgt parolen: ”Længst muligt i eget hjem”. Enhedslisten arbejder for ”Længst muligt i eget liv” og vil sikre, at der er tilbud, kultur og udfoldelses-muligheder rettet til de ældre.

Flere og flere pensionister er heldigvis stadig raske og friske i mange år.

Derfor skal vi også tænke ”ældrepolitik” på en anden måde. Vi skal opdele den i tilbud til de velfungerende ældre, der har fået ekstra fritid og måske kun brug for et minimum af hjælp på den ene side, og på den anden side er der borgere med behov for daglig hjælp og pleje.

Hvad angår de raske og selvhjulpne er det vigtigt, at vi sikrer dem gode tilbud, så de får en reel mulighed for at deltage aktivt i vores foreningsliv, i det omfang de ønsker.

Grænsen mellem de 2 grupper af ældre vil i praksis være flydende, da folk er meget forskellige. Hvornår har man brug for hjælp? Hvad kan og ønsker man at ordne selv, før man beder andre om hjælp? Dette kan være meget forskelligt fra individ til individ, hvilket vor politik bør tage højde for og kunne håndtere i det daglige.

Kurt Schimmell

Vi mener at alle ældre har ret til et værdigt liv på egne præmisser. Også når man får brug for ekstra pleje eller hjælp. Det skal være muligt at blive i sit lokalområde, når man flytter på plejehjem/ældrebolig. Det skal derfor sikres, at der er plejehjem/ældreboliger i alle lokalområder i kommunen.

Enhedslisten arbejder for at gøre de kommunale tilbud så gode og fleksible, at behovet for private tilkøb overflødiggøres.

Manglende formue og private pensioner skal ikke afgøre, om man kan få den støtte, man har behov for.

Ældre skal have omsorg og ikke et uoverskueligt udbudsmarked.

De, der har behov for pleje, skal ikke udsættes for ”valgmuligheder” mellem private plejeleverandører. Konkurrence på pris kan kun hentes ind på bekostning af kvalitet og arbejdsmiljø. Dette gavner ikke de ældre. Muligheden for at vælge leverandør er en illusion, når plejehjem og hjælp bliver gjort til handelsvarer i et udbudsmarked. Både brugere og personale kan opleve pludselige forandringer og fornyet usikkerhed, hver gang der er en ny udbudsrunde.

Derfor vil vi arbejde for at plejen bliver taget hjem til kommunen igen, så vi dermed kan sikre en god kvalitet samt give vore ansatte mulighed for at udvikle deres arbejde i samspil med den enkelte borger.

(Indlæg også i Ugeposten 31. oktober under DET GODE SENIORLIV.)