Demokrati for alle

Flygtninge hører om regions- og kommunalvalg

I forbindelse med de forestående valg har Frivilligcenter Helsinge taget initiativ til at gøre vores nye medborgere klogere på demokrati og demokratiske valg, for det foregår meget anderledes her end i hjemlandene.

En gruppe på 12-15 personer blev inviteret til en kort introduktion på rådhuset: Hvad har regionen ansvar for og hvad har kommunen? Hvordan ser en stemmeseddel ud og hvordan skal den udfyldes for at være gyldig? Og hvordan skal den behandles for at være hemmelig?

Jørgen Strøm, veteran på byrådsmøder, introducerede dygtigt til det efterfølgende byrådsmøde og forklarede også så forskellige begreber som sandfodring og naturpark og at indgå både forlig og valgforbund.

Birgit Sørensen, initiativtager til arrangementsrækken, fortæller: Deltagerne var glade for besøget på rådhuset og for at få ny viden. Men en række spørgsmål meldte sig efterfølgende, bl.a. om hvem man skulle stemme på. Helt bevidst handlede vores introduktion selvfølgelig kun om det formelle. For at deltagerne kan få svar på partiernes holdninger til konkrete emner, må de deltage i vælgermøder.

Oplægget på rådhuset og deltagelsen i byrådsmødet var anden del i et forløb som er kommet i stand efter   ønske fra Region Hovedstaden.  Formålet er at få grupper, der ikke er vant til at stemme, til at gøre det. I første del deltog især syriske kvinder i et dialogmøde i Frivilligcenter Helsinge, hvor tre kvindelige folketingskandidater fortalte om hverdagsdemokrati.

Flygtninge er publikum til byrådsmøde oktober 2021. Privatfoto.