I ældreplejen skal det være sjovt at arbejde!

Plejen af vores ældre har i årevis præget vores debat i Gribskov. Først havde vi en katastrofal udlicitering, som er et bevis på, hvorfor velfærd ikke skal gives til private, med deres enlige fokus på at tjene penge.

Nu er plejen taget hjem. Men skal det lykkes, skal vi give et godt arbejdsmiljø til vores ansatte.

Som land står vi med en akut mangel på SOSU’er, som gør at mange ansatte i ældreplejen er ufaglærte og vikarer.

Vi er derfor hele tiden i skarp kamp med nabokommuner om at få dygtig arbejdskraft til vores hjemmepleje.

Hvis vi skal vinde den kamp, skal vi kigge på det arbejdsmiljø, vi tilbyder vores ansatte i ældreplejen.

Det er og bliver den eneste måde hvorpå vi kan skaffe dygtig arbejdskraft og levere en god service til vores ældre.

Vi kan snakke nok så meget om efteruddannelse, vikarer og at få unge til at blive SOSU’er, men hvis ikke vi skaber et godt arbejdsmiljø, så når vi ingen vegne. Vores ansatte brænder ud og unge skræmmes væk fra faget.

Vi skal skabe et arbejdsmiljø hvor folk i plejen glæder sig til at komme på arbejde og bruge deres faglighed med vores ældre.

Michael Hemming Nielsen

Byrådsmedlem

Enhedslisten