Michael Hemming Nielsens indlæg ved 2. behandlingen af budget 2022-2025