Gribskov som klimakommune plus

Gribskov er en klimakommune, fordi vi har en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sætte vores CO2-udledning ned med 2% pr. år.
Men vi kan gøre det bedre.
Vi skal være en ”klimakommune plus”.
Dette kan vi blive, hvis Gribskov indgår en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om et eller flere af disse områder:
• Økologi
• Indkøb
• Energirenovering af bygninger
• Klimatilpasning

Alle er områder, hvor vi burde gøre en særlig og en større indsats af hensyn til vort klima.
Enhedslisten foreslog at vi vælger 2 områder, og indgår en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, så vi kan brande os som ”klimakommune plus”.
Dette vil også passe fint med vores branding omkring ’Nationalpark Kongernes Nordsjælland’

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nyt Gribskov stemte for!
Konservative ville se på det i den ny byrådsperiode… Men stemte imod som resten af Byrådet.
Der kunne være en anden vej.

Tænk på klimaet og stem på Enhedslisten den. 21. november!

Med venlig hilsen
Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten – De Rød-Grønne