Egenproduktion af mad til ældre

Gribskov havde før i tiden 2 firmaer til at bringe mad ud til ældre, der har behov for det. Da der er et krav om ”frit valg”, skal der mindst være 2.
Det ene firma opkøbte det andet, så nu var der ikke mere ”frit valg”.
I byrådet vedtog et flertal en ”kupon” ordning, hvor den ældre kan vælge fra dag til dag.
Det lyder fint, men hvordan skal ældre, der har behov for maden bliver bragt ud, komme rundt og bestille hver dag?
Ældrerådet har ønsket, at Gribskov skulle have sin egen ordning med udbringning.
Derfor foreslog Enhedslisten at Gribskov skal oprette en egen ordning, så kommunens ældre ikke er bundet af de private tilbud.
Det kan ske med en mindre udgift til kølefaciliteter i Helsingegårdens køkken.

Kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Nyt Gribskov stemte for!
Resten af Byrådet stemte imod.

Der kunne være en anden vej.
Tænk på det det d. 21. november i stemmeboksen.

Med venlig hilsen
Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem
Enhedslisten – De Rød-Grønne