Velkommen til virkeligheden…

…, var replikken til Jonna Præst (DF-repr. i Social- og sundhedsudvalget), efter Jonna erfarede den manglende indsats og oplysning fra Gribskov Kommune omkring hjælp til voldsudsatte familier i Gribskov.

Det var et godt og lærerigt, men svagt besøgt ”valgmøde” (work-shop og dialogmøde) i Frivillighedscentret i Græsted den 23. oktober. Kun repræsentanter fra Enhedslisten, SF og DF deltog, samt et par andre. Det vidner om dette emne er et tabuområde.

I Gribskov Kommune oplyses der heller intet om hjælp på hjemmesiden og der er ingen fagpersoner tilknyttet. Der er heller ingen krisecenter i kommunen selvom der helt sikkert er et behov, som i alle vores nabokommuner. Der har man erkendt problemet – og har oprettet krisecentre.

Resultatet af manglende indsats er mistrivsel af børn, unge og familier, der oplever dette. Men der kan være hjælp at hente. Se foto af folder!

Jonna ville straks ved næste møde i Social- og sundhedsudvalget tage problemet op, og Michael Hemming Nielsen Enhedslisten foreslog, at lave et fælles forslag om oprettelse af information, rådgivning og krisecenter, som alle var enige om.

Du kan se mere om projektet på facebooksiden “Hjælp den voldsudsatte familie”.

Tak til Projekt “Hjælp den voldsudsatte familie”, støttet af OAK Foundation, Danmark og Foreningen Feministisk Forandring, samt eksperterne Chris Poole, konsulent og foredragsholder om voldsforebyggelse, Lene Johannesson, konsulent og foredragsholder og ordstyrer Annelise Rasmussen.

Indlæg: Jørgen Strøm