Kan det virkelig passe at omkring 16 mio kr har det kostet skatteyderne for mgl. sygeplejeservice i Gribskov Kommune?

Det ser ud til, at det har kostet skatteydere omkring 16 mio. kr. i 2016, at Gribskov kommune ikke kunne levere nødvendig sygeplejeservice efter hospitalsophold! Det er ikke OK!

Kære Jørgen Strøm,

Du stillede følgende spørgsmål i Byrådets spørgetid mandag 4. september 2017:

  1. Hvor mange borgere/ældre borgere bliver genindlagt?
  2. Hvad koster det kommunen?

III.           Bliver det taget med i regnestykket, når kommunen beregner udgifter til ældrepleje?

Ad I.) I alt 429 borgere i alderen 65 år og der over blev genindlagt i 2016, disse borgere stod tilsammen for 666 udskrivninger efter genindlæggelser, dvs. at nogle af disse blev genindlagt mere end en gang i 2016.

Note.

Opgørelsen for 2016 er baseret på ”e-sundhed” der er Sundhedsdatastyrelsens lukkede informationssystem rettet mod offentlige myndigheder.

En genindlæggelse er en indlæggelse indenfor 30 dage efter borgerens/patienten er udskrevet.  Sundhedsstyrelsen har defineret at kommunerne skal reducere i antallet af de såkaldte “forebyggelige indlæggelser”, som udgør en mindre andel af genindlæggelserne, da ikke alle typer genindlæggelser kan forebygges.

“Forebyggelige genindlæggelser” er indlæggelser, hvor kommunerne med den rette tidlige indsats kan søge at undgå at borger/patient bliver indlagt. Det kan være genindlæggelser som skyldes f.eks. tryksår, urinvejsinfektioner, lungebetændelse.

Ad II.) Gribskov Kommune betalte 5,3 mio. kr. for genindlæggelser i 2016. Beløbet svarer ikke til de fulde udgifter vedr. indlæggelserne/udskrivningerne, men der den del af udgifterne som kommunen betaler i form af kommunal medfinansiering. I 2016 udgjorde den kommunale medfinansiering ca. 34% af den samlede omkostning.

Ad III.) Nej udgifterne indgår ikke i kommunens ældreudgifter, men indgår i det der budgetsammenhæng betegnes som sygehusudgifter. Udgifterne er dermed en del af kommunens samlede sundhedsudgifter, hvor også ældreudgifterne indgår.

Med venlig hilsen

Julie Appelt Honoré

Fagchef Forebyggelse og Sekretariat 

Center for Social og Sundhed

Tlf direkte.: +45 72 49 66 25

Email: jahon@gribskov.dk

www.gribskov.dk

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 1 = 2