Socialdemokrater, Konservative og Venstre i Gribskov tager ikke afstand til forurenende Havbrug i Kattegat!

Nedenstående udtalelse blev stemt ned af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, mens Dansk Folkeparti, Nyt Gribskov, Alternativet og Enhedslisten stemte for:

Udtalelse mod havbrug

Forslag til udtalelse til folketing og miljøminister angående havbrug
Forslaget er stillet af Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet (i Gribskov Kommune – Til behandling på byrådsmødet den 19. juni 2017).

Med venlig hilsen
På forslagsstillernes vegne.

Michael Hemming Nielsen
Enhedslisten

Baggrunden for forslaget er vores frygt for uoprettelige skader på vort nære havmiljø, hvis der bliver etableret havbrug i Kattegat.

Udtalelsen:
Gribskov Kommunalbestyrelse konstaterer med beklagelse at Folketinget har lempet miljølovgivningen, så det fremadrettet bliver lettere at oprette havbrug i Kattegat.
Vi tilkendegiver vor fulde opbakning til, og er enige i indholdet af det brev, en enig kommunalbestyrelse fra Samsø fremsendte i maj måned, som burde have vakt eftertanke i folketinget.
Bekymringerne om betydningen af den øgede udledning af kvælstof og fosfor i havmiljøet og særligt nær de følsomme natura 2000 områder vækker også vores bekymring.
Gribskov Kommune deler farvand med Djursland og Samsø og er bekendt med de risici der vil blive konsekvensen af at oprette havbrug i dette fæles følsomme miljø.
Med denne skrivelse vil Gribskov Kommune præcisere at bekymringen for havmiljøet deles fuldt ud af Nordsjællandske kystkommuner.
Gribskov Kommunalbestyrelse anbefaler derfor at de nye muligheder ikke tages i anvendelse, samt at Folketinget og miljøministeriet i stedet genovervejer og omgør beslutningen.

Link til Samsø udtalelsen:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=docum…

Politikere uenige om at sende protestbrev til Folketinget

Tidligere indlæg:

Havbrug i Kattegat

Socialdemokraterne har i deres bagland valgt, at stemme for opførelse af miljø ødelæggende havbrug i vores farvande. Det er til trods for, at der i gennem lang tid har været givet udtryk for en fælles linje, som værner om vores fælles natur og vandmiljø.

Enhedslisten Gribskov er mildest talt rystede over denne kovending, som vil tilgodese lukrativ industri og tilsidesættelse af vores natur og miljø. Det ville aldrig falde Enhedslisten ind, at lægge stemmer til et forslag som ingen videnskabelig dokumentation har. I det konkrete forslag til nedbringelse af kvælstof, påstås det at muslinger er den totale løsning på det simple spørgsmål.

Hvor står socialdemokratiet lokalt.? Ser man det som en god ide at store kvælstofudledninger fra disse dambrug, er godt for vores strande, dyr, mennesker, turismen og erhvervslivet.?

Vil DF støtte op om en nultolerance vedr havbrug i Kattegat lokalt, og i dette meget vigtige spørgsmål, køre en grøn linje som vi gør det i Enhedslisten.?
Jeg er godt klar over at vi ikke er enige på mange områder, men lokalt må vi som partier, være mere end parate til at tage ansvar. Det vil være dumt at lade andre om det.

Med venlig hilsen
Peter M. Otzen.
Enhedslisten Gribskov.