Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 11. april 2016

Enhedslisten Gribskov har valgt ny bestyrelse:

Christine Scherfig, Jørgen Strøm, Jørgen Flyr, Lisbeth Havemann, Kaj Richard Jensen, Michael Hemming Nielsen og Peter Eckardt.

På generalforsamlingen 11. april 2016 blev bl.a. et arbejdsprogram vedtaget, hvor vi fortsat vil kæmpe for velfærden, miljøet, freden, fællesskab og solidaritet – globalt, nationalt og lokalt.

Det kommunalpolitiske arbejde i Gribskov er en central del af vores arbejde og vi vil virke for, at flere (særligt yngre) kræfter bliver aktiveret for den miljø og social bevidste politik som Enhedslisten virker for.

Vi vil løbende invitere div. organisationer, bevægelser, grupper mv. til møde for at høre, hvordan vi kan fremme deres interesser i Gribskov Kommune, og meget gerne uopfordret høre om deres interesser, inden sager skal i Byrådet. Enhedslisten er de progressive bevægelsers parti, og det vil vi også gerne forsøge at leve op til i Gribskov. Pt. kæmper vi for at omprioriteringsbidraget bliver afvist, da det vil betyde, at Gribskov Kommune skal spare 16 millioner kroner, hvilke svarer til 32 stillinger. Der er gennem årene sparet langt ind til benet vedrørende den kommunale service. Derfor vil yderligere nedskæringer ramme velfærden hårdt. Den hovedløse udbudspolitik, med de mange konkurser, vil vi fortsat arbejde imod og for gode kommunale arbejdspladser, hvor kvalitet og effektivitet direkte bliver et kommunalt ansvar.

Mange problemstillinger får kommunerne presset ned fra EU og Folketinget. Så det nytter ikke kun at arbejde gennem Byrådet. Bl.a. de mange miljøforringelser og “reformer”, der er presset ned over befolkningen. Gylle-sagen, efterløns-, dagpenge-, kontanthjælpsreform med flere, og nu vil de indføre et omprioriteringsbidrag…, og købe nye krigsfly til 30 milliarder kr. og sende os i krig igen. Der skal arbejdes på mange fronter. Ikke mindst global fred, skal der arbejde for – og der er værktøjer i værktøjskassen uden våbenbrug! Med våben skabes kun ulykker, armod og flygtninge. Og flygtninge, der flygter fra vores bomber behandles ikke altid lige medmenneskeligt.

Der er nok at kæmpe for – deltag gerne i kampen og besøg vores hjemmeside og facebookside.

Med venlig hilsen
Enhedslisten Gribskov

Bilag Størrelse
Pressemeddelelsen 2016.pdf 259.33 kB