Feminisme eller miljø

Indsendt til medlemsbladet, RGL:

Grøn Nulstilling

Jeg samler indtrykkene efter et hyggeligt og opbyggeligt årsmøde, hvor vi klappede hjerteligt til længere oplæg af Johanne, Pernille, Line, Stine, Rina Ronja og en fantastisk ung kvinde fra SUF. ELs frygtede mandsdominans var lykkeligvis ikke til at skimte- hovedtalerne var overvejende kvinder.
Vi klappede som gale, hver gang det blev gentaget, at klima og miljøkrisen er den største fare i menneskehedens historie, og at en eller anden burde gøre et eller andet ved det. Snarest. Men så…
blev alle de konkrete punkter, der handlede om miljøpolitisk udvikling nedstemt med et brag. Klimakset var debatten om, hvorvidt feminisme eller miljø skulle være hovedtema i EL i hhv. 2017 og 2018. Flere talere slog fast, at kvindernes kår er så underprioriterede i EL, at feminisme nødvendigvis må vægtes tungere end en bagatel som klodens overlevelse. Så miljøet må vente et år mere…..
Enhedslistens højeste myndighed har talt, og konklusionen er klar:
Det er altså lige meget, hvor Titanic er på vej hen, bare der er kønskvotering blandt passagererne.
En tvivlsom sejr for feminisme, ikke mindst fordi der tilsyneladende ikke var mange, der hørte på hvad vores kvindelige bannerførere havde at sige.

Peter Eckardt Miljøudvalget & Gribskov afdeling