29 millioner mere til Gribskov Kommune

Regeringen har lagt kommuner og regioner i en økonomisk spændetrøje, som har medført besparelser og fyringer. Det resterende personale løber stærkere end nogensinde før. Enhedslisten vil kræve en U-vending i forbindelse med den kommende økonomiaftale.
I maj måned 2015 sætter regeringen sig sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for at aftale næste års økonomiske rammer.
Det sker på et tidspunkt, hvor såvel kommuner som regioner er udsultede efter flere års krav om minimumsvækst, der i praksis er blevet til nedskæringer. Frygt for sanktioner har betydet, at selvom ældreplejen og daginstitutionerne skriger på hænder, brugte kommunerne hele 2,4 mia. kr. for lidt i 2014.
Den udvikling skal vendes. Regeringen må derfor levere et resultat, som sikrer et markant løft af midlerne til velfærd og sundhed.
Enhedslistens krav til økonomiaftalen:
Enhedslisten vil hæve servicerammen i kommunerne med 5,1 mia. kr. for at genoprette den kommunale velfærd og service.
Bloktilskuddet til sygehusene vil vi have øget i takt med øgede aktivitetskrav, og vi vil afsætte 1 mia. kr. i driftstilskud til regionerne.
Resultatet af Enhedslistens oplæg vil være 29 millioner mere til Gribskov Kommune. 29 millioner der falder på et tørt sted.

Peter B. Eckardt
Kastanievej 3, 3220 Tisvilde