Havreservat i Øresund – Ja Tak!

ENHEDSLISTEN OM ØRESUND

Enhedslisten Gribskov støtter Danmarks Naturfredningsforenings krav om, at der skal etableres et Havreservat Øresund. Der er tale om en uvurderlig, uerstattelig naturrigdom, der i øjeblikket ligger ubeskyttet- på den danske side, vel at mærke.

Gribskov Kommune er en af de danske kommuner, der ligger på Øresundskysten. I øjeblikket er Gribskov kommune også en af de få, der ikke har erklæret støtte til oprettelsen af Havreservatet Øresund. Som borgmester i den danske del af porten til Øresund med et aktivt erhvervsfiskeri, skal Kim Valentin tage stilling til sagen og slutte sig til de 5 danske kommuner der allerede har erklæret deres støtte til projektet.

Øresund er et centralt og udtrykkeligt omtalt led i Enhedslistens Hav- og Fiskeripolitisk program. Vi i Enhedslistens Gribskov afdeling vil bruge vores plads i byrådet til at skabe opmærksomhed omkring sagen og til at fremskynde projektets gennemførelse. Allerede den 28.3 i år var vores byrådssuppleant, Peter Eckardt med i den sejlende demonstration imod råstofudvinding i Øresund, sammen med Landsforening Levende Hav, hvor bl.a. Øresundsakvarium og fiskere fra Gilleleje deltog. Vi følger fortsat med i udviklingerne.

I det udkast til hav og fiskeripolitisk principprogram, der blev vedtaget af Enhedslistens Miljøpolitiske Udvalg den 24.4.14 står, bl.a:

“De danske havbunde er så ødelagte af rovdrift fra trawlfiskeri og råstofudvinding, at det kan være meget vanskeligt at danne et billede af, hvordan forholdene har været eller hvordan miljøet kan blive. Derfor er Øresund et meget vigtigt referenceområde, fordi det er et eksempel på et havområde, som ikke er spoleret af trawlfiskeriet.
På 100 år er Kattegat ændret markant. Engang var der her talrige arter. I dag er kun hummerfiskeriet tilbage, da torsken, der tidligere var grundlaget for Kattegat fiskeriet, nu er praktisk talt udryddet.
Med Øresund som baseline, vil Enhedslisten arbejde for at genoprette det danske havmiljø. Torsken og kuller skal igen tilbage til Kattegat og andre danske farvande. Hummerfiskeriet kan fortsætte med skånsom tegnfangst.”

… og andetsteds i programmet står der:

Enhedslisten ønsker, at flere områder skal udlægges til beskyttede områder via NATURA2000 og EU´s havstrategidirektiv. Øresund er et oplagt sted at starte på baggrund af dets forholdsvis uforstyrrede tilstand, der dog aktuelt fra dansk side er truet af råstofudvinding.

Hele Enhedslistens principprogram for hav- og fiskeripolitik vil blive lagt ud på denne hjemmesideså snart det bliver offentliggjort i den nærmeste fremtid.

Vedhæftet fra Danmarks Naturfredningsforening:

– Brev til lokalpolitikerne i Gribskov om havreservat Øresund

– Øresundsvandssamarbejdet – Beskyt Øresund August

Bilag Størrelse
Brev tillokalpolitikerne om havreservat Oresund.pdf 59.4 kB
Oresundsvandsamarbejdet – Beskyt Oresund AUGUST 2014(6).pdf 593.56 kB