Nej til prøveboringer efter skifergas

Vores byrådsrepr. Michael Hemming Nielsen har bedt om at få evt. skifergasudvinding i Nordsjælland på Byrådets dagsorden i oktober:

Kære Kim

Vore naboer i Allerød Byråd har vedtaget følgende på byrådsmøde 18. september.

“Allerød Kommune siger på det nuværende grundlag nej til prøveboringer efter skifergas.
Allerød Kommune ønsker at være en grøn kommune, som går foran på klima- og miljøområdet. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med risiko for natur og miljø.”

Enhedslisten foreslår at Gribskov byråd følger Allerød kommunes eksempel, ud fra den betragtning at miljø – og klimahensyn er ens for vore kommuner, og foreslår derfor følgende til vedtagelse på byrådets oktober-møde:

“Gribskov kommune siger på det nuværende grundlag nej til prøveboringer efter skifergas.
Gribskov kommune ønsker at være en grøn kommune, som går foran på miljø- og klimaområdet.
Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med store risici for natur og miljø.”

Med venlig hilsen

Michael Hemming Nielsen
Enhedslisten

Link til Skifergas – Nej Tak!