Havbrug i Kattegat

Socialdemokraterne har i deres bagland valgt, at stemme for opførelse af miljø ødelæggende havbrug i vores farvande. Det er til trods for, at der i gennem lang tid har været givet udtryk for en fælles linje, som værner om vores fælles natur og vandmiljø.

Enhedslisten Gribskov er mildest talt rystede over denne kovending, som vil tilgodese lukrativ industri og tilsidesættelse af vores natur og miljø. Det ville aldrig falde Enhedslisten ind, at lægge stemmer til et forslag som ingen videnskabelig dokumentation har. I det konkrete forslag til nedbringelse af kvælstof, påstås det at muslinger er den totale løsning på det simple spørgsmål.

Hvor står socialdemokratiet lokalt.? Ser man det som en god ide at store kvælstofudledninger fra disse dambrug, er godt for vores strande, dyr, mennesker, turismen og erhvervslivet.?

Vil DF støtte op om en nultolerance vedr havbrug i Kattegat lokalt, og i dette meget vigtige spørgsmål, køre en grøn linje som vi gør det i Enhedslisten.?
Jeg er godt klar over at vi ikke er enige på mange områder, men lokalt må vi som partier, være mere end parate til at tage ansvar. Det vil være dumt at lade andre om det.

Med venlig hilsen
Peter M. Otzen.
Enhedslisten Gribskov.

Emneord: